img4.jpgimg5.jpgimg6.jpgimg7.jpgimg8.jpgimg9.jpgimg10.jpgimg11.jpgimg12.jpgimg13.jpgimg14.jpg

Welkom bij de VNT


De Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, de VNT, is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 20 verschillende behandelvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt is dat de VNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een VNT therapeut cliŽnten steunt in hun ontwikkeling en heelwording.

Vanuit deze grondhouding biedt de VNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliŽnten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door VNT therapeuten gegeven consulten. Hieronder vindt u de link naar Zorgwijzer.nl, in deze zorgwijzer staan alle Nederlandse zorgverzekeraars die natuurgeneeskunde in hun aanvullend pakket hebben.

Nota bene: alle VNT therapeuten zijn bij koepelorganisatie KAB aangesloten. Bij zorgverzekeraar VGZ, IZA, IZA Cura, IZZ, IAK, United Consumers, Univť, en UMC dient de zorgverlener (therapeut) vermeld te zijn in Vergelijk & Kies om voor vergoeding in aanmerking te komen. Aan de vermeldingen in het vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

VNT overzicht zorgverzekeraars 2016-01-02-2016

De VNT waarborgt de kwaliteit op de volgende manieren:

Stand van zaken BTW-vrijstelling voor VNT-leden

Naar aanleiding van recente nieuwe jurisprudentie over BTW-vrijstelling voor natuurgeneeskundig therapeuten die niet in het bezit zijn van een BIG-registratie, is het VNT-bestuur in gesprek gegaan met de Belastingdienst. De inzet van de VNT is om BTW-vrijstelling te bewerkstelligen voor ŗlle VNT-leden met een terugwerkende kracht tot 27 maart 2015. Het bestuur wordt fiscaal en juridisch bijgestaan door fiscaal-advocaat Mr. Drs. A.E.T.M. (Ton) van de Camp en mr. H.G.M.C. (Richard) Timmers van fiscaal juridisch adviesbureau Remie. Deze specialisten hebben de meest recente juridische procedure tegen de Belastingdienst met succes gevoerd.

Omdat de geldende jurisprudentie tot stand is gekomen dankzij een jarenlange juridische strijd van twee VNT-leden tot aan de hoogste (Europese) rechterlijke instanties, is er een reŽle kans dat de BTW-vrijstelling voor alle leden gaat gelden. Ook voor nieuwe VNT-leden geldt deze regeling, waardoor het VNT-lidmaatschap nog aantrekkelijker wordt. Op de Algemene Leden Vergadering van 14 november as. zijn de beide specialisten aanwezig om toelichting te geven.

Overstappen van een andere beroepsvereniging?

Ben je op dit moment lid van een beroepsvereniging en denk je erover om dit jaar of per 1 januari 2016 over te stappen naar de VNT. Neem dan contact op met het secretariaat van de VNT en vraag naar het extra voordeel.

De voordelen van het VNT-lidmaatschap op een rij:

  1. Vindbaar voor cliŽnten
  2. Erkend door meer dan 40 zorgverzekeraars
  3. Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  4. Juridische adviesdienst
  5. Marketing advies en ondersteuning bij de professionalisering van je praktijk
  6. Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht
  7. Contact met je collegaís
  8. Interessante ledendagen
  9. Via nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het beroepsveld
  10. Inspraak via de algemene ledenvergadering

 


VNT
Liendertseweg 112-2
3815 BJ Amersfoort
t: 033 - 472 60 03
info@vnt-nederland.nl
www.vnt-nederland.nl

facebook.jpg
Powered by Etomite CMS.