Tarieven

De tarieven die de VNT hanteert zijn als volgt:

 • Jaarlijkse contributie
  De contributie voor zittende leden is voor 2019 vastgesteld op € 449,- per kalenderjaar. Dit is inclusief:

  • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Juridische adviesdienst
  • Praktijkvisitatie
  • Mentorbegeleiding
  • Muurschildje VNT
  • Licentiecertificaat
  • Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

Aanvullende kosten
Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ (inclusief klacht- en tuchtrecht) bedraagt voor het HBO- en Basisregister € 52,50 en wordt door de koepel zelf geïnd. Bij aanmelding vanaf 1 april 2019 is de bijdrage € 39,50. Vanaf 1 juli is de bijdrage € 26,50 en vanaf 1 oktober € 13,50. Voor het eerste jaar wordt er éénmalig € 45,- inschrijfkosten in rekening gebracht (alle bedragen zijn exclusief 21% BTW).

De kosten voor de geschillencommissie SCAG bedragen in 2019 € 39,33 en worden door de VNT geïnd via een aparte nota welke gelijktijdig wordt verzonden met de contributienota.

 • Kosten als je lid wilt worden
  • De kosten van de toelatingsprocedure bedragen € 65,-.[1]
  • Als nieuw lid betaal je éénmalig entreegeld van € 120,-.
  • De contributie voor nieuwe leden is voor 2019 vastgesteld op € 449,- per kalenderjaar. Wat hierbij inbegrepen is, wordt hierboven (bij jaarlijkse contributie) vermeld, inclusief de aanvullende kosten.

Wordt je in het kalenderjaar lid, dan wordt de contributie naar rato verrekend.

 • Studentlidmaatschap Plus
  De contributie voor het studentlidmaatschap bedraagt € 66,50 per kalenderjaar. Dit is exclusief:

  • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor studenten ad € 62,00 per jaar.
  • Kosten geschillencommissie SCAG ad € 30,25 (zie aanvullende kosten).
  • Inschrijving in het studentenregister van de koepelvereniging RBCZ € 32,50 excl. 21% BTW (wordt door de koepel zelf geïnd).

  Als studentlid wordt de betaalde contributie in mindering gebracht op het entreegeld.

[1] Dit bedrag kan niet gerestitueerd worden in geval je verzoek tot toetreding niet wordt gehonoreerd.