Tarieven

De tarieven die de VNT hanteert zijn als volgt:

 • Studentlidmaatschap
  Het studentlidmaatschap bedraagt € 65,-.
 • Toelatingsprocedure
  De kosten van de toelatingsprocedure bedragen € 65,-.[1]
 • Entreegeld
  Als nieuw lid betaal je éénmalig entreegeld van € 120,-.
 • Jaarlijkse contributie
  De contributie voor leden is voor 2017 vastgesteld op € 430,- per kalenderjaar [2]. Dit is inclusief:

  • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Juridische adviesdienst
  • Praktijkvisitatie
  • Mentorbegeleiding
  • Marketing advies praktijk
  • Muurschildje VNT
  • Licentiecertificaat


  Aanvullende kosten
  (bedragen zijn exclusief 21% BTW)

  Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ (inclusief klacht- en tuchtrecht) bedraagt € 67,59 (exclusief 21% btw) en wordt door de koepel zelf geïnd. Bij aanmelding na 1 juli is de bijdrage 60% van € 67,59. Voor het eerste jaar wordt er ook € 45,- inschrijfkosten in rekening gebracht.

  De kosten voor de geschillencommissie SCAG bedragen € 69,- en worden door de VNT geïnd via een aparte nota welke gelijktijdig wordt verzonden met de contributie.

[1] Dit bedrag kan niet gerestitueerd worden in geval je verzoek tot toetreding niet wordt gehonoreerd.
[2] Word je in het kalenderjaar lid dan wordt de contributie naar rato verrekend.