Nascholing

Bij de VNT hechten we veel waarde aan nascholing, omdat dit belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van therapeuten. Daarom geldt een nascholingsverplichting van 3 dagen Beroepsinhoudelijke nascholing en 1 dag Medische / Psycho-Sociale nascholing per jaar. De betreffende nascholing moet echter wel getoetst worden aan de criteria voor post-hbo-nascholing. Daarom werken we met de volgende keuzemogelijkheden voor nascholing:

 1. Nascholingen die direct geaccrediteerd zijn door de VNT.
  Bij dit aanbod kan je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • a. Nascholing bij een geaccrediteerd nascholingsinstituut
   Je kunt een passende nascholing zoeken bij een instituut dat door ons is erkend:
   Lijst VNT erkende nascholingsinstituten
  • b. Nascholing die apart/los is geaccrediteerd
   Voor het meest recente overzicht:
   Actuele geaccrediteerde nascholing
   Voor voorgaande bestanden van actuele nascholing zie het ledenmenu*.
  • c. Ledendagen VNT
   De VNT organiseert zelf ook ledendagen, welke gelden als geaccrediteerde nascholing. Meer informatie hierover is te vinden in het ledenmenu* bij ledendagen.Tip: Check de lijsten ter controle als bij promotie door nascholingsaanbieders staat vermeld “accreditatie bij VNT aangevraagd” of “geaccrediteerd door VNT”.
 2. Nascholingen die geaccrediteerd zijn door de volgende externe accreditatie-instanties:
  SNRO , SKB en CPION.

  Vraag bij de nascholingsaanbieder na door welke instantie de nascholing is geaccrediteerd op post-hbo-niveau.

 3. Individuele aanvragen voor erkenning nascholing
  Als een therapeut een nascholing wil volgen die niet op de VNT-lijst staat, of door SNRO , SKB of CPION wordt geaccrediteerd, is er de mogelijkheid om een individuele aanvraag tot accreditatie te doen. In tegenstelling tot de vorige licentieperiodes geldt er een maximering van het aantal dagdelen nascholing. Meer info is te vinden in het ledenmenu*.

* Het ledenmenu is alleen toegankelijk voor leden van de VNT.