Mijn VNT

Links

  • www.CPION.nl : Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is er voor toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen.
  • www.FONG.nl : De FONG is de belangen organisatie van opleidingsinstituten in de CAM-sector. Ze komen op voor de belangen van opleidingen in de CAM-sector. De FONG doet dit o.a. door FONG leden te promoten bij beroepsverenigingen, koepels, en zorgverzekeraars.
  • www.RBCZ.nl : De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
  • www.SCAG.nl : De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.
  • www.SKB.nl : De SKB is een certificerende organisatie op het gebied van Opleidingen en bij- en nascholingstrajecten op post- hbo-niveau. Ze SKB verleent de gecertificeerde opleidingen en scholingen een Kwaliteitskeurmerk. Het SKB-Keurmerk biedt tevens een garantie aan studenten dat zij zich via de gecertificeerde opleidingen en bij- of nascholingen gedegen kwalificeren voor het beroepenveld.
  • www.SNRO.nl : De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) in de integrale en complementaire gezondheidszorg is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-)opleidingen integrale en complementaire gezondheidszorg.
  • www.soffos.eu : Voor beroepsbeoefenaren en bedrijven in de (para)medische zorg meet Soffos welke effecten hun interventies of behandelingen hebben bij hun cliënten. Die kennis draagt bij tot meer transparantie en een betere kwaliteit. Ze meten op een objectieve wetenschappelijk verantwoorde wijze met oog voor de wensen van onze opdrachtgevers. Daarnaast doen ze onderzoek naar de effectiviteit van specifieke (medische) behandelmethoden.
  • www.vngk.nl : Vakplatform voor de natuurgeneeskundige.
  • www.zorgdomein.nl : ZorgDomein wil een brug zijn tussen huisartsen en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidzorg, ZBC's, diagnostische centra, laboratoria en andere zorginstellingen.
  • www.zorgportaal.nl : Deze organisatie bestaat uit verschillende websites, e-mail nieuwsbrieven, een Twitter account, Facebook pagina, etc. ZorgPortaal is primair opgezet voor (aspirant) zorgprofesionals en (zorg)organisaties. Belangstellenden en mantelzorgers zijn welkom.

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken

Contact opnemen VNT

info@vnt-nederland.nl

Liendertseweg 112-2, 3815 BJ Amersfoort

033 - 472 6003