Wat bieden we?

De VNT biedt haar leden het volgende:

 • Kwaliteitskeurmerk
  Voor cliënten is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat je als therapeut aan hoge kwaliteitseisen voldoet.
 • Vergoeding van consulten
  Door een groot aantal zorgverzekeraars worden de consulten van VNT-therapeuten vergoed.
  Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2018

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Als VNT-lid ben je automatisch verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid via onze collectieve polis.
 • Juridische adviesdienst
  Als lid van de VNT kun je kosteloos een eerste juridisch advies inwinnen bij onze ervaren juriste.
 • VNT-website
  Hierop kunnen cliënten alle bij de VNT aangesloten therapeuten gemakkelijk vinden. Bovendien is er een besloten gedeelte speciaal voor leden waarop nuttige informatie is te vinden.
 • Intercollegiale toetsing
  Intercollegiale toetsing is een manier van collegiale uitwisseling gericht op professionele ontwikkeling waarbij het reflecteren op eigen werkervaringen, denken en handelen centraal staat.   Intercollegiale toetsing
 • Nascholing
  Elk kwartaal organiseert de VNT een ledendag met interessante nascholing.
 • Contacten met collega’s
  Intercollegiale toetsing en de drukbezochte ledendagen zijn goede gelegenheden om collega’s op een (informele) manier te leren kennen.