Kennismaking

De VNT is in 1980 opgericht als beroepsvereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Inmiddels zijn wij één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden bij verzekeraars, overheid, opleidingsinstituten en andere instanties.

Hieronder tref je algemene informatie die geldt voor alle bij de VNT aangesloten therapeuten:

 • Vakgroepen
  Ter bevordering van de overzichtelijkheid hebben we de vereniging ingedeeld in drie vakgroepen:

  • Ars Praxa
   Deze vakgroep omvat therapeuten die vooral lichaamsgerichte therapieën en massagetechnieken toepassen.
  • Ars Remedia
   Deze vakgroep omvat therapeuten die hoofdzakelijk geneesmiddelen en gezondheidsproducten voorschrijven.
  • Ars Communica
   Deze vakgroep omvat therapeuten die voornamelijk behandelen door middel van gesprekstherapieën.
 • Nascholing
  Elk lid ontvangt een praktijklicentie, welke vijf jaar geldig is. Om na vijf jaar voor een vervolglicentie in aanmerking te komen moet aan de kwalificatieregeling voldaan zijn.
  Volgens deze kwalificatieregeling is elk lid verplicht om gemiddeld per jaar 4 nascholingsdagen te volgen en 1 dag intercollegiale toetsing.
  Nascholingsregeling
 • Beroepscode
  Bij de VNT aangesloten therapeuten dienen te handelen naar gedragsregels, die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening. Deze gedragsregels zijn omschreven in de beroepscode.
  Beroepscode
 • Beroepsprofiel
  In het beroepsprofiel staan de functies en taken van de Natuurgeneeskundig Therapeut duidelijk omschreven.
  Beroepsprofiel
 • Praktijkregels
  Hierin staan de richtlijnen omschreven welke gelden voor praktijkinrichting en de praktijkvoering.
  Praktijkregels
 • Koepel en Wkkgz
  De VNT is aangesloten bij koepel RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn onze leden collectief aangesloten bij geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).
  Klachtenreglement VNT juni 2017
 • Tuchtreglement
  Alle leden van de VNT zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
  Tuchtreglement VNT