Vergoeding consulten

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten bij een VNT-therapeut via aanvullende verzekeringspakketten..

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2019