Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Zorgcliënten kunnen sinds 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris* van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Deze wet bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. De VNT is collectief aangesloten bij de SCAG.

Meer over deze wet vindt u op de site van de overheid www.geschilleninstantieszorg.nl.

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg gebeurt de registratie hiervoor door de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Meer informatie over deze erkende geschilleninstantie vindt u op hun website www.scag.nl.

*U heeft een klacht over uw therapeut en u bent er samen niet naar tevredenheid uitgekomen. Vul dan het klachtenformulier in en mail dit naar info@vnt-nederland.nl. Uw klacht wordt zorgvuldig behandeld.

Klachtenreglement VNT juni 2017