Clienten

Klachten

Zorgcliënten kunnen sinds 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Lees meer

  Kwaliteitseisen

  Kwaliteitseisen VNT-therapeuten VNT-therapeuten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: De natuurgeneeskundige therapeut heeft een door de VNT erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd. De natuurgeneeskundige therapeut beschikt over reguliere medische kennis op HBO-niveau. De natuurgeneeskundige therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek. Waarborging De VNT is aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). RBCZ […]

  Lees meer

   Vergoeding consulten

   Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten bij een VNT-therapeut via aanvullende verzekeringspakketten. Aan onderstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. VNT Vergoedingenlijst voor therapeuten 2019 versie eind juni  

   Lees meer